Close
Open

Thông tin

CHÁNH BỔN BUILDING 

Địa chỉ: 02 Lê Thành Phương - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hòa 

Hotline: 0903 512 222 - 0903 525 646

ĐT: 058.3 82 82 89

Quản lý: 0914 953 356

Kế toán: 0903 525 646 - 0914 634 120

Email: chanhbon@yahoo.com.vn -  chanhbonbuilding@gmail.com

Nội dung cần liên hệ

Bản đồ

bg bg bg bg bg bg bg bg